. Sri Dasam Granth Sahib Verse
SearchGurbani.com

Sri Dasam Granth Sahib Verse

ਰੀਤਿ ਬਰਾਤਿਨ ਦੁਲਹ ਕੀ ਬਾਸੁਦੇਵ ਸਭ ਕੀਨ ॥

रीत बरातन दुलह की बासदेव सभ कीन ॥


ਤਬੈ ਕਾਜ ਚਲਬੇ ਨਿਮਿਤ ਮਥੁਰਾ ਮੈ ਮਨੁ ਦੀਨ ॥੨੨॥

Vasudev made all the preparations for wedding and made arrangements for going to Mathura.22.

तबै काज चलबे नमित मथरा मै मनु दीन ॥२२॥