. Sri Dasam Granth Sahib Verse
SearchGurbani.com

Sri Dasam Granth Sahib Verse

ਬਰ ਦਯੋ ਮੈ ਛੋਰੇ ਨਹੀ ਤੈਂ ਕਰਿ ਕੋਟਿ ਉਪਾਇ ॥

बर दयो मै छोरे नही तैं करि कोटि उपाइ ॥


ਘਰ ਮੋ ਸੁਤ ਕਉ ਦੀਜੀਐ ਬਨਬਾਸੈ ਰਘੁਰਾਇ ॥੨੩੬॥

“I shall not leave you without getting the boons, though you may make millions of efforts. Give the kingdom to my son and exile Ram.”236.

घर मो सुत कउ दीजीऐ बनबासै रघुराइ ॥२३६॥