. Sri Dasam Granth Sahib Verse
SearchGurbani.com

Sri Dasam Granth Sahib Verse

ਬਹੁ ਚਿਰ ਬਸਤ ਭਏ ਤਿਹ ਠਾਮਾ ॥

बहु चिर बसत भए तिह ठामा ॥


ਬਿਸਨ ਸਹਿਤ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜਿਹ ਨਾਮਾ ॥

There they stayed foe a long time with Vishnu and Brahma.

बिसन सहित ब्रहमा जिह नामा ॥


ਬਾਰ ਬਾਰ ਹੀ ਦੁਖਤ ਪੁਕਾਰਤ ॥

बार बार ही दुखत पुकारत ॥


ਕਾਨ ਪਰੀ ਕਲ ਕੇ ਧੁਨਿ ਆਰਤ ॥੩॥

They cried out in anguish many times and ultimately their consternation was heard by the Lord.3.

कान परी कल के धुनि आरत ॥३॥