. Sri Dasam Granth Sahib Verse
SearchGurbani.com

Sri Dasam Granth Sahib Verse

ਸਾਧ ਅਸਾਧ ਸਬੈ ਹੁਐ ਗਏ ॥

साध असाध सभै हुऐ गए ॥


ਧਰਮ ਕਰਮ ਸਬ ਹੂੰ ਤਜਿ ਦਏ ॥

The saints became devoid of saintliness and all abandoned the action of Dharma

धरम करम सभ हूं तजि दए ॥


ਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਗ੍ਯਾ ਤਬ ਦੀਨੀ ॥

काल पुरख आगया तब दीनी ॥


ਬਿਸਨੁ ਚੰਦ ਸੋਈ ਬਿਧਿ ਕੀਨੀ ॥੨॥

Then the Immanent Lord ordered Vishnu, who did as commanded.2.

बिसन चंद सोई बिधि कीनी ॥२॥