. Sri Dasam Granth Sahib Verse
SearchGurbani.com

Sri Dasam Granth Sahib Verse

ਬਿਸਨ ਐਸ ਉਪਦੇਸ ਦੈ ਸਬ ਹੂੰ ਧਰਮ ਛੁਟਾਇ ॥

बिसन ऐस उपदेस दै सभ हूं धरम छुडाइ ॥


ਅਮਰਾਵਤਿ ਸੁਰ ਨਗਰ ਮੋ ਬਹੁਰਿ ਬਿਰਾਜਿਯੋ ਜਾਇ ॥੧੯॥

Instructing in this way, Vishnu caused all to abandon the acions of Dharma and went back again to heavens.19.

अमरावति सुर नगर मो बहुरि बिराजयो जाइ ॥१९॥