. Sri Dasam Granth Sahib Verse
SearchGurbani.com

Sri Dasam Granth Sahib Verse

ਜਬ ਤਿਹ ਬ੍ਯਾਹਿ ਰੁਦ੍ਰ ਘਰਿ ਆਨਾ ॥

जब तिह बियाहि रुद्र घरि आना ॥


ਨਿਰਖਿ ਜਲੰਧਰ ਤਾਹਿ ਲੁਭਾਨਾ ॥

When, after wedding, Rudra brought her to his home, the demon Jalandhar was allured on seeing her

निरखि जलंधर ताहि लुभाना ॥


ਦੂਤ ਏਕ ਤਹ ਦੀਯ ਪਠਾਈ ॥

दूत एक तह दीयो पठाई ॥


ਲਿਆਉ ਰੁਦ੍ਰ ਤੇ ਨਾਰਿ ਛਿਨਾਈ ॥੩॥

He sent a messenger , saying this: “Go and bring that women, after seizing her from Rudra.”3.

लिआउ रुद्र ते नारि छिनाई ॥३॥