. Sri Dasam Granth Sahib Verse
SearchGurbani.com

Sri Dasam Granth Sahib Verse

ਅਵਰ ਘਾਤ ਤਬ ਹਾਥ ਨ ਆਈ ॥

अवर घात तब हाथ न आई ॥


ਏਕ ਬਾਤ ਤਬ ਤਾਹਿ ਬਨਾਈ ॥

एक बात तब ताहि बनाई ॥


ਬੀਚ ਸਮ੍ਯਾਨਾ ਕੇ ਤਿਹ ਸੀਆ ॥

बीच सम्याना के तिह सीआ ॥


ਐਚਿਤ ਨਾਵ ਠਾਂਢ ਕਰ ਦੀਆ ॥੭॥

ऐचित नाव ठाढ कर दीआ ॥७॥