. Sri Dasam Granth Sahib Verse
SearchGurbani.com

Sri Dasam Granth Sahib Verse

ਖੰਡ ਖੰਡ ਬਾਜੀ ਪਰ ਭਈ ॥

खंड खंड बाजी पर भई ॥


ਤਊ ਨ ਛੋਰਿ ਅਯੋਧਨ ਗਈ ॥

तऊ न छोरि अयोधन गई ॥


ਭੂਤ ਪਿਸਾਚ ਗਏ ਭਖਿ ਤਾਮਾ ॥

भूत पिसाच गए भखि तामा ॥


ਬਾਗਿ ਮੋਰਿ ਤਊ ਭਜੀ ਨ ਬਾਮਾ ॥੪੨॥

बागि मोरि तऊ भजी न बामा ॥४२॥