. Sri Dasam Granth Sahib Verse
SearchGurbani.com

Sri Dasam Granth Sahib Verse

ਗਾਂਧੀ ਇਕ ਖਤ੍ਰੀ ਤਹ ਭਾਰੋ ॥

गांधी इक खत्री तह भारो ॥


ਫਤਹ ਚੰਦ ਨਾਮਾ ਉਜਿਯਾਰੋ ॥

There used to live an essence-seller whose name was Fateh Chand.

फतह चंद नामा उजियारो ॥


ਸੋ ਤਿਨ ਚੇਰੀ ਬੋਲਿ ਪਠਾਯੋ ॥

सो तिन चेरी बोलि पठायो ॥


ਕਾਮ ਕੇਲ ਤਿਹ ਸਾਥ ਕਮਾਯੋ ॥੪॥

That maid called him and made love with him.(4)

काम केल तिह साथ कमायो ॥४॥