. Sri Dasam Granth Sahib Verse
SearchGurbani.com

Sri Dasam Granth Sahib Verse

ਸੁਨੀ ਮਨੋਹਰਿ ਬਾਤ ਨ੍ਰਿਪ ਬੂਝਿਓ ਪੁਨਿ ਤਾਹਿ ਕੋ ॥

When the king heard these bewitching words, he said,

सुनी मनोहरि बात न्रिप बूझिओ पुनि ताहि को ॥


ਮੋ ਸੋ ਕਹਿਯੈ ਭ੍ਰਾਤ ਬਰਨਨ ਤਾਹਿ ਸਰੀਰ ਕੋ ॥੮੭॥

“O brother, tell me, how she looks?”87.,

मो सो कहीऐ भ्रात बरनन ताहि सरीर को ॥८७॥