. Shabad : Madodaree Baacha ॥ -ਮਦੋਦਰੀ ਬਾਚ ॥ : Sri Guru Granth Sahib : : ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ
SearchGurbani.com

ਮਦੋਦਰੀ ਬਾਚ ॥

This shabad is on page 461 of Sri Dasam Granth Sahib.

 

ਮਦੋਦਰੀ ਬਾਚ ॥

Madodaree Baacha ॥

Speech of Mandodari :


ਤਾਰਕਾ ਜਾਤ ਹੀ ਘਾਤ ਕੀਨੀ ਜਿਨੈ ਅਉਰ ਸੁਬਾਹ ਮਾਰੀਚ ਮਾਰੇ ॥

Taarakaa Jaata Hee Ghaata Keenee Jini Aaur Subaaha Maareecha Maare ॥

He who has killed Taraka, Subahu and Marich,

੨੪ ਅਵਤਾਰ ਰਾਮ - ੩੮੨/੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਬਯਾਧ ਬੱਧਯੋ ਖਰੰਦੂਖਣੰ ਖੇਤ ਥੈ ਏਕ ਹੀ ਬਾਣ ਸੋਂ ਬਾਲ ਮਾਰੇ ॥

Bayaadha Ba`dhayo Khraandookhnaan Kheta Thai Eeka Hee Baan Sona Baala Maare ॥

And also killed Viradh and Khar-Dushan, and killed Bali with one arrow

੨੪ ਅਵਤਾਰ ਰਾਮ - ੩੮੨/੨ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਧੁਮ੍ਰ ਅੱਛਾਦ ਅਉ ਜਾਂਬੁਮਾਲੀ ਬਲੀ ਪ੍ਰਾਣ ਹੀਣੰ ਕਰਯੋ ਜੁੱਧ ਜੈ ਕੈ ॥

Dhumar A`chhaada Aau Jaanbumaalee Balee Paraan Heenaan Karyo Ju`dha Jai Kai ॥

He who has destroyed Dhumraksha and Jambumali in the war,

੨੪ ਅਵਤਾਰ ਰਾਮ - ੩੮੨/੩ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਮਾਰਿਹੈਂ ਤੋਹਿ ਯੌ ਸਯਾਰ ਕੇ ਸਿੰਘ ਜਯੋ ਲੇਹਿਗੇ ਲੰਕ ਕੋ ਡੰਕ ਦੈ ਕੈ ॥੩੮੨॥

Maarihina Tohi You Sayaara Ke Siaangha Jayo Lehige Laanka Ko Daanka Dai Kai ॥382॥

He will conquer you by challenging you and kill you like a lion killing a jackal.382.

੨੪ ਅਵਤਾਰ ਰਾਮ - ੩੮੨/(੪) - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ