. Shabad : Naraaja Chhaand ॥ -ਨਰਾਜ ਛੰਦ ॥ : Sri Guru Granth Sahib : : ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ
SearchGurbani.com

ਨਰਾਜ ਛੰਦ ॥

This shabad is on page 201 of Sri Dasam Granth Sahib.

 

ਨਰਾਜ ਛੰਦ ॥

Naraaja Chhaand ॥

NARAAJ STANZA


ਤਹਾ ਸੁ ਦੈਤ ਰਾਜਯੰ ॥

Tahaa Su Daita Raajayaan ॥

ਚੰਡੀ ਚਰਿਤ੍ਰ ੨ ਅ. ੧ - ੨੦/੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਸਜੇ ਸੋ ਸਰਬ ਸਾਜਯੰ ॥

Saje So Sarab Saajayaan ॥

Then the demon-king gathered all the war-paraphernalis.

ਚੰਡੀ ਚਰਿਤ੍ਰ ੨ ਅ. ੧ - ੨੦/੨ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਤੁਰੰਗ ਆਪ ਬਾਹੀਯੰ ॥

Turaanga Aapa Baaheeyaan ॥

ਚੰਡੀ ਚਰਿਤ੍ਰ ੨ ਅ. ੧ - ੨੦/੩ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਬਧੰ ਸੁ ਮਾਤ ਚਾਹੀਯੰ ॥੨੦॥

Badhaan Su Maata Chaaheeyaan ॥20॥

He drove his horse forward and wanted to kill the Mother (goddess).20.

ਚੰਡੀ ਚਰਿਤ੍ਰ ੨ ਅ. ੧ - ੨੦/(੪) - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਤਬੈ ਦ੍ਰੁਗਾ ਬਕਾਰਿ ਕੈ ॥

Tabai Darugaa Bakaari Kai ॥

ਚੰਡੀ ਚਰਿਤ੍ਰ ੨ ਅ. ੧ - ੨੧/੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਕਮਾਣ ਬਾਣ ਧਾਰਿ ਕੈ ॥

Kamaan Baan Dhaari Kai ॥

Then the goddess Durga challenged him, taking up her bow and arrows

ਚੰਡੀ ਚਰਿਤ੍ਰ ੨ ਅ. ੧ - ੨੧/੨ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਸੁ ਘਾਵ ਚਾਮਰੰ ਕੀਯੋ ॥

Su Ghaava Chaamraan Keeyo ॥

ਚੰਡੀ ਚਰਿਤ੍ਰ ੨ ਅ. ੧ - ੨੧/੩ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਉਤਾਰ ਹਸਤਿ ਤੇ ਦੀਯੋ ॥੨੧॥

Autaara Hasati Te Deeyo ॥21॥

She wounded (one of) the generals named Chamar and threw him down on the ground from his elephatnt.21

ਚੰਡੀ ਚਰਿਤ੍ਰ ੨ ਅ. ੧ - ੨੧/(੪) - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ